Učitelé, kteří učí a současně se mají účastnit zasedání maturitní komise, vyučovací hodinu přiměřeně zkrátí.

Suplování:   Pátek 25.5.2018

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.P

 

Prx

Prx

Prx

Prx

Prx

Prx

Prx

     

3.S

 

Prx

Prx

Prx

Prx

Prx

Prx

Prx

     

4.A

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

4.B

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

4.C

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

4.D

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

4.P

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

4.S

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Stud

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

06

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

   

07

       

Absc

Absc

         

100

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

       

114

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

115

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

       

116

 

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Adámek Jan

3.hod

odpadá

EKO

4.P

 

Studijní volno

 

5.hod

odpadá

EKO

3.P

 

Souvislá praxe

Blaha Roman

1.hod

odpadá

APE

4.B (ape)

 

Studijní volno

 

2.hod

odpadá

APE

4.B (ape)

 

Studijní volno

Borunská Radka

2.hod

odpadá

ANJ

4.P (A1a)

 

Studijní volno

 

3.hod

odpadá

ANJ

3.P (A1b)

 

Souvislá praxe

 

4.hod

odpadá

ANJ

3.P (A1a)

 

Souvislá praxe

 

5.hod

změna

ANJ

2.P (A1b)

(05)

 
 

6.hod

odpadá

ANJ

4.P (A1b)

 

Studijní volno

Gajdošík Michal

5.hod

odpadá

TEV

4.S (TEV)+

 

Studijní volno

 

6.hod

odpadá

TEV

4.S (TEV)+

 

Studijní volno

Grulichová Jarmila

3.hod

odpadá

MAT

4.S

 

Studijní volno

 

6.hod

změna

MAT

1.S

(03)

 

Holíková Alena

1.hod

odpadá

ANJ

4.C (1.sk)

 

Studijní volno

 

2.hod

přesun >>

AOT

1.B (2.sk)

 

na 3.hod

 

3.hod

navíc

AOT

1.B (1.sk)

(353)

 
 

3.hod

přesun <<

AOT

1.B (2.sk)

(353)

z 2.hod

 

4.hod

spojeno (Mi MZ)

KOA

3.D (2.sk)

(102)

 
 

4.hod

supl. (Pk MZ)

KOA

3.D (1.sk)

(102)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

ANJ

4.C (2.sk)

 

Studijní volno

Homolová Jarmila

3.hod

supl. (Vě MZ)

MAT

3.B

(239)

za odpadlou

 

6.hod

odpadá

RUJ

4.C (ruš)

 

Studijní volno

Hušková Bojana

1.hod

odpadá

CJL

4.C (2.sk)

 

Studijní volno

 

2.hod

přesun <<

CJL

3.B

(234)

z 5.hod

 

4.hod

odpadá

CJL

4.C (1.sk)

 

Studijní volno

 

5.hod

přesun >>

CJL

3.B

 

na 2.hod

Juchelka Gabriel

2.hod

odpadá

LIT

3.P

 

Souvislá praxe

 

3.hod

změna

CEJ

1.S

(03)

 

Koukola Oskar

5.hod

změna

EKL

1.A

(242)

 

Kremser Roman

5.hod

odpadá

EKO

4.D (2.sk)

 

Studijní volno

Kryšpín Jan

3.hod

odpadá

MAT

4.C

 

Studijní volno

 

4.hod

supl. (Nv MZ)

MAT

2.D

(234)

za odpadlou

Kučová Věra

1.hod

odpadá

UCE

4.D (2.sk)

 

Studijní volno

 

5.hod

odpadá

UCE

4.D (1.sk)

 

Studijní volno

Kuchyňová Hana

4.hod

odpadá

NEJ

4.A (1.sk)

 

Studijní volno

Kynčlová Renáta

2.hod

změna

ANJ

3.D (2.sk)

(239)

 
 

2.hod

spojeno (Pt MZ)

ANJ

3.D (1.sk)

(239)

 

Lebedová Naděžda

1.hod

odpadá

FIF

4.B (fif)

 

Studijní volno

 

2.hod

odpadá

FIF

4.B (fif)

 

Studijní volno

Legerská Jitka

1.hod

odpadá

PRZ

4.P

 

Studijní volno

 

6.hod

odpadá

FYZ

3.P

 

Souvislá praxe

Lindovská Zuzana

1.hod

odpadá

MAT

4.A

 

Studijní volno

 

5.hod

odpadá

UCE

4.B (2.sk)

 

Studijní volno

Málek Vladimír

1.hod

změna

OBN

2.B

(239)

 

Milotová Jana

3.hod

odpadá

NEJ

3.P (A1a)

 

Souvislá praxe

 

4.hod

odpadá

OBN

4.P

 

Studijní volno

 

5.hod

odpadá

OBN

4.P

 

Studijní volno

Najman Pavel

2.hod

supl. (Li MZ)

STA

2.B

(102)

za odpadlou

 

3.hod

supl. (Km MZ)

STA

2.A

(101)

za odpadlou

Navrátilová Vladimíra

3.hod

odpadá

CJL

4.A

 

Studijní volno

Piskořová Miroslava

1.hod

odpadá

FIB

4.S

 

Studijní volno

 

6.hod

přesun >>

LOG

2.P

 

na 24.5. 4.hod

Podrazká Jitka

1.hod

odpadá

PRX

3.S

 

Souvislá praxe

 

2.hod

odpadá

PRX

3.S

 

Souvislá praxe

 

3.hod

odpadá

PRX

3.S

 

Souvislá praxe

Poštulka Pavel

2.hod

přesun <<

DEJ

1.B

(353)

z 6.hod

 

2.hod

odpadá

SPV

4.A

 

Studijní volno

Přikrylová Zuzana

3.hod

změna

ANJ

3.D (1.sk)

(233)

 

Rádek Lukáš

1.hod

odpadá

MAT

3.P

 

Souvislá praxe

Ramos Esther

4.hod

odpadá

SPJ

4.B (2.sk)

 

Studijní volno

 

6.hod

odpadá

SPJ

4.C (špa)

 

Studijní volno

Rotrekl Jaroslav

2.hod

odpadá

PRA

4.C

 

Studijní volno

 

4.hod

přesun <<

SPS

3.C

(349)

z 5.hod

 

5.hod

přesun <<

DEJ

2.C

(102)

z 6.hod

 

5.hod

přesun >>

SPS

3.C

 

na 4.hod

 

6.hod

přesun >>

DEJ

2.C

 

na 5.hod

Sonnek Michal

1.hod

odpadá

OPS

4.D (1.sk)

 

Studijní volno

 

2.hod

odpadá

OPS

4.D (1.sk)

 

Studijní volno

Šafránková Zuzana

0.hod

odpadá

CJL

4.P

 

Studijní volno

 

2.hod

odpadá

NEJ

4.P (A1b)

 

Studijní volno

 

4.hod

odpadá

NEJ

3.P (A1b)

 

Souvislá praxe

Šulcová Šárka

4.hod

přesun <<

UCE

2.C

(235)

z 5.hod

 

4.hod

odpadá

UCE

3.S

 

Souvislá praxe

 

5.hod

přesun >>

UCE

2.C

 

na 4.hod

Tylšarová Daniela

0.hod

přesun <<

CJL

1.A

(242)

z 1.6. 1.hod

 

5.hod

odpadá

NEJ

4.B (1.sk)

 

Studijní volno

Věntus Radomír

4.hod

odpadá

ESW

4.S

 

Studijní volno

 

5.hod

odpadá

UCS

4.A (2.sk)

 

Studijní volno

Vojáčková Grymová Denisa

4.hod

změna

ANJ

2.S

(01)

 

West Michal

1.hod

změna

PPS

2.S

(05)

 
 

2.hod

změna

PPS

2.S

(05)

 
 

4.hod

změna

PPS

1.S

(03)

 
 

5.hod

změna

PPS

1.S

(03)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.hod

CJL

 

(242)

přesun <<

Tylšarová Daniela

z 1.6. (Pá) 1.hod

 

5.hod

EKL

 

(242)

změna

Koukola Oskar

 

1.B

2.hod

DEJ

 

(353)

přesun <<

Poštulka Pavel

z 6.hod

 

2.hod

AOT

2.sk

 

přesun >>

 

na 3.hod

 

2.hod

GRP

1.sk

 

odpadá

 

(Vi)

 

3.hod

AOT

1.sk

(353)

navíc

Holíková Alena

 
 

3.hod

AOT

2.sk

(353)

přesun <<

Holíková Alena

z 2.hod

 

3.hod

GRP

1.sk

 

odpadá

 

(Vi)

 

6.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 2.hod

1.D

5.hod

ANJ

1.sk

 

odpadá

 

(Kn)

1.S

3.hod

CEJ

 

(03)

změna

Juchelka Gabriel

 
 

4.hod

PPS

 

(03)

změna

West Michal

 
 

5.hod

PPS

 

(03)

změna

West Michal

 
 

6.hod

MAT

 

(03)

změna

Grulichová Jarmila

 

2.A

3.hod

STA

 

(101)

supluje

Najman Pavel

(Km)

 

5.hod

INT

2.sk

 

odpadá

 

(St)

 

5.hod

PEK

1.sk

 

odpadá

 

(Pt)

 

6.hod

INT

2.sk

 

odpadá

 

(Vi)

2.B

1.hod

OBN

 

(239)

změna

Málek Vladimír

 
 

2.hod

STA

 

(102)

supluje

Najman Pavel

(Li)

2.C

4.hod

UCE

 

(235)

přesun <<

Šulcová Šárka

z 5.hod

 

4.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Kn)

 

5.hod

DEJ

 

(102)

přesun <<

Rotrekl Jaroslav

z 6.hod

 

5.hod

UCE

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

6.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 5.hod

2.D

4.hod

MAT

 

(234)

supluje

Kryšpín Jan

(Nv)

 

6.hod

PEK

2.sk

 

odpadá

 

(Pt)

2.P

5.hod

ANJ

A1b

(05)

změna

Borunská Radka

 
 

6.hod

LOG

   

přesun >>

 

na 24.5. (Čt) 4.hod

2.S

1.hod

PPS

 

(05)

změna

West Michal

 
 

2.hod

PPS

 

(05)

změna

West Michal

 
 

4.hod

ANJ

 

(01)

změna

Vojáčková Grymová Denisa

 

3.A

1.hod

FRJ

fra

 

odpadá

 

(Nv)

3.B

2.hod

CJL

 

(234)

přesun <<

Hušková Bojana

z 5.hod

 

2.hod

PEK

   

odpadá

 

(Km)

 

3.hod

MAT

 

(239)

supluje

Homolová Jarmila

(Vě)

 

5.hod

CJL

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

6.hod

EKO

   

odpadá

 

(Bl)

3.C

1.hod

NEJ

1.sk

 

odpadá

 

(Ku)

 

1.hod

FRJ

fra

 

odpadá

 

(Nv)

 

4.hod

SPS

 

(349)

přesun <<

Rotrekl Jaroslav

z 5.hod

 

4.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Po)

 

5.hod

SPS

   

přesun >>

 

na 4.hod

3.D

1.hod

FRJ

fra

 

odpadá

 

(Nv)

 

2.hod

ANJ

2.sk

(239)

změna

Kynčlová Renáta

 
 

2.hod

ANJ

1.sk

(239)

spojí

Kynčlová Renáta

(Pt)

 

3.hod

ANJ

1.sk

(233)

změna

Přikrylová Zuzana

 
 

4.hod

KOA

2.sk

(102)

spojí

Holíková Alena

(Mi)

 

4.hod

KOA

1.sk

(102)

supluje

Holíková Alena

(Pk)

 

6.hod

OPS

2.sk

 

odpadá

 

(Sn)

 

6.hod

PVA

1.sk

 

odpadá

 

(Mi)

 

Zpracováno v systému Bakaláři